ОУ Васил Левски

ПРАЗНИК НА ТАЛАНТИТЕ – ОБЕДИНЕНИ В ИМЕТО НА АПОСТОЛА

 

„ДЕЛА ТРЯБВАТ, А НЕ ДУМИ”

ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

ПРАЗНИК НА ТАЛАНТИТЕ – ОБЕДИНЕНИ В ИМЕТО НА АПОСТОЛА

Клуб "Млад журналист" издаде "Будилник на 22 век"

Излезе новия брой на вестник "Будилник на XXII век" издаван от учениците на ОУ "Васил Левски" в село Студена.

ПРОГРАМА за патронния празник на Основно училище “Васил Левски”

П Р О Г Р А М А

за патронния празник на ОУ “ Васил Левски”

Има ваканция, няма ваканция, има ваканция... Официално: ИМА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Относно:

"ГРИПНА ВАКАНЦИЯ"

Съдържание:

От днес 1 февруари 2011 год. до 4 февруари 2011 год. включително всички ученици от област Перник са в "грипна ваканция".

Лидия Масларска

Лидия Масларска - младши учител по музика

Лозан Лозанов

Лозан Лозанов - старши учител, начален етап

Жана Димитрова

Жана Димитрова - старши учител, начален етап

УЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 2010/2011 УЧЕБНА ГОДИНА

месец НОЕМВРИ

Честване Деня на народните будители

Конкурс за най-хубава класна стая

 

месец ДЕКЕМВРИ

Организиране на изложба на тема: "Българските коледни обичаи и традиции"

Издаване на вестник "Будилник на ХХІІ-ри век" - брой 3

Бал с маски

Коледен турнир по футбол - за деца І-ІV клас и V-VIII клас