Преподаватели

Лидия Масларска

Лидия Масларска - младши учител по музика

Лозан Лозанов

Лозан Лозанов - старши учител, начален етап

Жана Димитрова

Жана Димитрова - старши учител, начален етап

Елза Любенова

Елза Любенова - старши учител по български език и литература и история

Зоя Златкова

Зоя Златкова - преподавател по английски език

инж. Мартин Иванов

инж. Мартин Иванов - младши учител по информационни технологии и физическо възпитание и спорт

Наташа Кирилова

Наташа Кирилова - старши учител по биология, химия и изобразително изкуство

инж. Недка Йорданова

инж. Недка Йорданова - преподавател по математика

Разпространи съдържание