Прием

Прием за учебната 2011/2012 г.

Васил Левски

 

 

 

 

 

          ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  с.СТУДЕНА,общ.Перник

                              пощ.код 2344 , ул.”Христо Ботев” 175 В
                          тел. 07715/2228  e-mail: [email protected]

 

Основно училище „Васил Левски” приема за учебната 2011/2012 година
ученици за І клас. Записването се осъществява чрез подаване на следните документи:

Разпространи съдържание