Учебен план

УЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 2010/2011 УЧЕБНА ГОДИНА

месец НОЕМВРИ

Честване Деня на народните будители

Конкурс за най-хубава класна стая

 

месец ДЕКЕМВРИ

Организиране на изложба на тема: "Българските коледни обичаи и традиции"

Издаване на вестник "Будилник на ХХІІ-ри век" - брой 3

Бал с маски

Коледен турнир по футбол - за деца І-ІV клас и V-VIII клас

 

Училищни дейности 2009/2010 учебна година

Месец ноември -

Честване на 1 ноември - Ден на народните будители - презентация;

Месец декември -

Бъдни вечер и Коледа през очите на децата - пресъздаване на традиционни обичаи и изработване на коледни картички и сурвачки - изложба;

Месец януари -

Зимен спортен празник;

Художествен конкурс на тема "Космос";

Месец февруари -

Празнуване на Св. Валентин в училище;

Викторина - Познавам ли историята на моето училище;

Разпространи съдържание