ОУ Васил Левски

165 годишнина на ОУ "Васил Левски" село Студена

Тържествено отбелязаха 165 годишнината на Основно училище "Васил Левски" в село Студена ученици, родители и многобройни гости. Основно училище Васил Левски е сред най-старите български училища, съхранило се през всякакви преходни времена и изпитания на времето. Учениците бяха наградени с книги и грамоти. Бяха подготвили културна програма и презентация за училището. Не малка гордост бе и издадения от Клуб "Млад журналист" втори брой на вестник "Будилник на XXII век"

Будилник на XXII век с втори брой

Клуб "Млад журналист" при Основно Училище "Васил Левски" издаде втори брой на Будилник на XXII век.

Разлистете го онлайн!

Първият брой бе издаден като стенвестник с три публикации ... един брой окачен в училището, втори брой (с различен картон) окачен в Кметство Студена, а третия ... бе онлайн издание - снимка плюс текстовете от стенвестника. От името на

Още снимки от първия учебен ден

Откриване на учебната година

Елза Любенова

Елза Любенова - старши учител по български език и литература и история

Зоя Златкова

Зоя Златкова - преподавател по английски език

инж. Мартин Иванов

инж. Мартин Иванов - младши учител по информационни технологии и физическо възпитание и спорт

Наташа Кирилова

Наташа Кирилова - старши учител по биология, химия и изобразително изкуство

инж. Недка Йорданова

инж. Недка Йорданова - преподавател по математика