Извънкласна дейност

Децата от ОУ "Васил Левски" изработиха мартеници и ги раздадоха

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

В часовете по технологии децата от ОУ "Васил Левски" изработиха мартеници за 1-ви март и след това ги раздадоха. Първи до ценните мартенички се докоснаха в близкия до училището шивашки цех, а след това децата се отбиха и до кметството, но за съжаление не успяха да намерят кмета. Все пак в крайна сметка всички мартеници намериха своите притежатели :-)

ПРАЗНИК НА ТАЛАНТИТЕ – ОБЕДИНЕНИ В ИМЕТО НА АПОСТОЛА

 

„ДЕЛА ТРЯБВАТ, А НЕ ДУМИ”

ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

ПРАЗНИК НА ТАЛАНТИТЕ – ОБЕДИНЕНИ В ИМЕТО НА АПОСТОЛА

Клуб "Млад журналист" издаде "Будилник на 22 век"

Излезе новия брой на вестник "Будилник на XXII век" издаван от учениците на ОУ "Васил Левски" в село Студена.

ПРОГРАМА за патронния празник на Основно училище “Васил Левски”

П Р О Г Р А М А

за патронния празник на ОУ “ Васил Левски”

Разпространи съдържание