Извънкласна дейност

ОУ "Васил Левски" - Извънкласни дейности по направления

Хуманитарни

Провеждане на Седмица на детската книга съвместно с читалище "Светлина"-    м.ІІІ.2010 г.

Провеждане на училищна олимпиада по БЕЛ - м.ІІІ. 2010 г.

Провеждане на Празник на буквите - м.ІІІ. 2010 г.

Провеждане на годишни класни тържества с учениците от І - ІV клас - м. V. 2010 г.

Литературен конкурс "Пътят към свободата" - ІІ. 2010 г.

Художествено - естетически

Организиране на тематични изложби:

- в началото на годината:"Спомени от лятото"

- Коледа

- Св. Валентин

Разпространи съдържание