Новини

Благодарност

 

Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т

 

Във връзка с осъществената инициатива

на учениците от VІ клас

„Да помогнем на деца в неравностойно положение"

Зимен спортен празник

Децата на ОУ "Васил Левски" моделираха снежни фигури в часовете по физическо възпитание и спорт

165 годишнина на ОУ "Васил Левски" село Студена

Тържествено отбелязаха 165 годишнината на Основно училище "Васил Левски" в село Студена ученици, родители и многобройни гости. Основно училище Васил Левски е сред най-старите български училища, съхранило се през всякакви преходни времена и изпитания на времето. Учениците бяха наградени с книги и грамоти. Бяха подготвили културна програма и презентация за училището. Не малка гордост бе и издадения от Клуб "Млад журналист" втори брой на вестник "Будилник на XXII век"

Будилник на XXII век с втори брой

Клуб "Млад журналист" при Основно Училище "Васил Левски" издаде втори брой на Будилник на XXII век.

Разлистете го онлайн!

Първият брой бе издаден като стенвестник с три публикации ... един брой окачен в училището, втори брой (с различен картон) окачен в Кметство Студена, а третия ... бе онлайн издание - снимка плюс текстовете от стенвестника. От името на

Още снимки от първия учебен ден

Откриване на учебната година

Благодарствено писмо

 

        ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, с.СТУДЕНА, общ. Перник

пощ.код 2344, ул.”Христо Ботев” 175 В

тел. 07715/2228  e-mail  [email protected]

Разпространи съдържание