Народно читалище Светлина село Студена

Читалище "Светлина"

Обява

О Б Я В А

3 март
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

ЕЛАТЕ ЗАЕДНО ДА ПОЧЕТЕМ ПАМЕТТА НА ЗАГИНАЛИТЕ

РЕЦИТАЛ И ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЦИ НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ

12.00.часа на паметника в черковния двор
Заповядайте

 

За вас ученици

                                     
ЗА  ВАС  УЧЕНИЦИ
----------------------------
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
 Изучавани произведения по литература от ІІ до ХІІ клас
Втори клас
БОСЕВ, Асен. - Весели стихове за деца и юноши
ВАЗОВ, Иван. Аз съм българче
ГАБЕ, Дора. Тъмното : Разказ
ЕЛИН ПЕЛИН. Дядовата ръкавичка:

Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки

  ЧИТАЛИЩЕ”Светлина”с.Студена” участва в проект” Глоб@лни библиотеки – България”и спечели включване в първата фаза.
Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки

ОТЧЕТ за дейността на библиотеката при читалище „Светлина”с.Студена,общ.Перник през 2009 година

1. Библиотечна дейност -    Библиотеката при НЧ”Светлина”с.Студена,общ. Перник  продължи да работи в съответствие с призванието да създава връзки между хората и информацията в нашия динамичен свят.

Контакт с нас

с.Студена
общ Перник
Ул."Христо Ботев" 175 б

email: [email protected]
mobile: 0885 62 67 48; 0885 36 69 36
skypeme:svetlina1919

 

Читалище "Светлина" на 90 години

Началото е 1919 г.
•    Основатели – Здравко Богданов,Младен Мишов,Димитър Христов,Борис Рибарски,Димитър Масларски,Иван Панов и др.
            

КРАТКА СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА БИБЛИОТЕКАТА

Читалище"Светлина"с.Студена е традиционно отворено към цялата местна общност,като обединява и приютява всички,които искат да се докоснат до неговата същност.

Едно от основните звена в читалището е дейността на библиотеката.

Книжното богатство бавно,но постоянно нараства.През последните години продължихме да комплектуваме библиотечния фонд и започнахме целенасочено да събираме и други носители на информация,освен книжните-дискети и дискове.

Народно читалище Светлина си има интернет страница

От днес Народно читалище "Светлина" има присъстввие и в интернет! Идеята се породи от инициативата на ръководството му и качените материали за дейността му през цялата тази година на съществуването на интернет сайта!

Да Ви е честит сайта!

За контакти с читалището:

с.Студена ул."Христо Ботев" 175б

мобилен: 0885 62 67 48

електронна поща: [email protected]