Гледат за имения покрай Студена и Пчелина

Комисия оглежда за незаконни постройки покрай бреговете на двата най-големи язовира на територията на Пернишка област - водоемите "Студена" и "Пчелина". Инспекцията е по заповед на Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като проверката се извършва от Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите /РИОСВ/ в Перник, съвместно с Басейнова дирекция - Благоевград и Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/. Целта е да се провери дали...