Водолази с камери заснеха “Студена”

Водолази с камери заснеха “Студена”. Екипът е слязъл на дълбочина 38 метра под водното ниво, за да направи оглед на състоянието на водната кула и водовземния тунел на язовира. Обследването на стената на питейния водоизточник на Перник предшества планираната рехабилитация на язовирната стена и прилежащите й съоръжения.
От местното ВиК дружество се надяват ремонтът да започне още в първото полугодие на следващата година. Той се обезпечава със заем от Световната банка и държавно съфинансиране.
Преди това на база на обследването ще бъде изготвен проектът.
Както “Градски вестник” вече писа от изграждането на водоема през 1955 година досега стената не е ремонтирана, а “Студена” е сред язовирите в страната с най- дълъг експлоатационен период. За необходимостта от рехабилитация на съоръженията се говори повече от 12 години, но поради липса на средства ремонтът все оставаше в сферата на добрите намерения.

източник:градски вестник