Успешно приключил курс

 

        Успешно приключи първият курс по начална компютърна грамотност, проведен в НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СВЕТЛИНА 1919 Г. с.Студена.

   8 курсисти получиха своите Удостоверения от Център за професионално обучение гр.Перник, с научен ръководител Мария Томова. 

Телефон: 
0885626748
Е-mail: