Списък с одобрените за помощи от Междуведомствената комисия за село Студена

За предоставяне на средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия,

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ РЕШИ:

На основание § 4, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и чл. 34, ал. 1 от Постановление № 1 на Министерския съвет от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., утвърждава 38 797 995 лв., както следва:

с. Студена ул. Ю. Гагарин 18 Александър Димитров Ликов 2,761
с. Студена ул. Христо Ботев 64 Алексей Стойчев Виденов 1,799
с. Студена ул. Баба Тонка 2 Анна Георгиева Вучкова 8,083
с. Студена ул. Юрий Гагарин 22 Антон Василев Здравков 1,039
с. Студена ул. Христо Ботев 18 Атанас Ралчев Негойков 2,210
с. Студена ул. Стария площад 3 (5) Божанка Кирилова Масларска 10,000
с. Студена ул. Христо Ботев 48 Валентин Анастасов Петров 1,318
с. Студена Мах.Кашова 2 Велин Пенев Кашов 1,167
с. Студена ул. Оборище 8 Виолета Йорданова Мечкарска 9,195
с. Студена ул. Христо Ботев 156 Виолетка Захариева Рангелова 2,256
с. Студена ул. Простор 7 Вяра Такова Крумова 1,399
с. Студена ул. мах. Кашова 1 Денислав Венчев Йорданов 1,187
с. Студена ул. Шийница 35 Димитър Миланов Георгиев 2,947
с. Студена ул. Стария площад 1 Добринка Кирилова Вучкова 1,623
с. Студена ул. Христо Ботев 146 Драгинка и Цветан Христови 1,085
с. Студена ул. Ерма 4 Евгени Любенов Велинов 9,043
с. Студена ул. Шийница 44 Евдокия Миткова Стойчева 1,567
с. Студена ул. Ерма 4 Емил Любенов Велинов 1,029
с. Студена ул. Хан Крум 13 Емил Стефанов Тупанков 1,017
с. Студена ул. Извор 2 Емилия Кирилова Лаловска 1,815
с. Студена ул. Христо Ботев 22 Зорка Алионова Костова 1,051
с. Студена ул. Христо Ботев 31 Ивайло Василев Биджов 1,262
с. Студена ул. Дъбрава 9 Ивайло Владимиров Иванов 2,649
с. Студена ул. Йордан Корчев 2 - втора сграда Иван Владимиров Арнаудов 3,185
с. Студена ул. Шийница 34 Иван Георгиев Златков 1,784
с. Студена ул. Христо Ботев 56 Илия Георгиев Александров 1,428
с. Студена ул. Лъката 29 Йордан Костадинов Корчев 1,845
с. Студена ул. Христо Ботев 42 Йорданка Янкова Ръсина 1,165
с. Студена ул. Янтра 1 Кирил Игнатов Витанов 1,484
с. Студена ул. Боровец 14 Кирил Николов Витков 9,462
с. Студена ул. Христо Ботев 12 Кирил Славев Стамболийски 2,026
с. Студена ул. Извор 7 Костадин Василев Катеринкин 1,938
с. Студена ул. Христо Ботев 129 Костадин Георгиев Арнаудов 1,276
с. Студена ул. Христо Ботев 199 Красимир Кирилов Григоров 3,274
с. Студена ул. Герена 6 Красимира Атанасова Борисова 5,232
с. Студена ул. Хан Крум 19 Кръстю Александров Тодоров 1,853
с. Студена ул. Горска поляна 6 Лиляна Георгиева Малинова 1,031
с. Студена ул. Хр. Ботев 130 Любомир Василев Иванов 1,638
с. Студена ул. Христо Ботев 143 Марика Пенева Стаменкова 1,310
с. Студена ул. Хр. Ботев 121 Мая Бориславова Клисарова 10,000
с. Студена ул. Разсадника 2 Николай Боянов Въртелков 4,949
с. Студена ул. Оборище 4 Николай Василев Миладинов 1,107
с. Студена ул. Христо Ботев 135 Петруна Стоянова Бачева 2,773
с. Студена ул. Кралевски път 3 Петър Лозанов Спасов 1,539
с. Студена ул. Христо Ботев 143 Радка Живкова Китова 4,457
с. Студена ул. Извор 14 Румен Филипов Алексов 1,569
с. Студена ул. Хан Крум 5 Сашо Василев Шабански 2,323
с. Студена ул. Извор 16 Славка Костадинова Велева 1,691
с. Студена ул. Спортист 1 Соня Василева Койчева 10,000
с. Студена ул. Дъбрава 1 Спас Иванов Спасов 2,858
с. Студена ул. Първи май 13 Стефан Здравков Георгиев 1,122
с. Студена ул. Хан Крум 3 Цветана Петрова Павлова 3,206
с. Студена ул. Христо Ботев 47 Цветелин Горанов Ръсин 1,633

Източник: http://www.nspbzn.mvr.bg/Sprav_informacia/Mejduvedomstvena_komisia/2013_MKVP.htm