Скръбна вест

Днес 05.03.2015г. след кратко боледуване изпращаме във вечния му път Васил Алексов, почетен член на Народно Читалище СВЕТЛИНА 1919Г. с.Студена.
Участвал в построяването на читалищния дом, деен участник в многобройните театрални и самодейни колективи на читалището през годините.
Ние ще го помним на сцената. Споменът за неговите добродетели остава и припомнянето на благородните му качества е утеха в този час. Но ние не можем да направим нищо пред смъртта. Можем само да отдадем почитта си към него и да вярваме, че нашата временна загуба е негова вечна награда.
Ще запомним Дядо Васко с неговия силен характер, с неизчерпаема воля и енергия, винаги усмихнат и готов да помогне на всеки , със сърцатост, добронамереност и толерантност, винаги търсещ истината.
Поклон пред паметта му!

Телефон: 
0885626748
Е-mail: