Обява

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СВЕТЛИНА 1919 Г.  с.Студена, обл.Перник

ОРГАНИЗИРА КУРС ПО НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

Брой на учебните часове - 30

Цена на учебния курс     -  30 лв.

Записване до 15.04.2011г.

За допълнителна информация:

тел. 0898 601205

тел. 0885 626748

Телефон: 
0898 601205
Е-mail: