Общината планира да отдава сградата на училището под наем за учебни цели

След като успешно затвориха школото и отпратиха 40те записани ученика в околните училища, общината планира то да бъде отдадено под наем за учебни цели: http://www.ipernik.com/novini/obshchina/obshchina-pernik/proekt-na-programa-za-upravlenie-i-razporezhdane-s-imotite

6. Описание на имотите за отдаване под наем на терени за които договори изтичат през 2012г. /СУОС/

6.39. Бившо основно училище с. Студена за учебни цели.

По-сериозна е съдбата на бивши училища, които пък ще бъдат разпродадени:

3. Описание на сгради за продажба по ЗОС.

3.4. Бивше ОУ” ХР. Ботев” – с. Богданов дол
3.5. Бивше ОУ”Никола Вапцаров” – с. Мещица
3.6. Бивше Основно училище в кв. Църнел, с. Люлин
3.7. Бивше Основно училище с.Черна гора

Източник: материали от сайта на община Перник