Новият кмет на Перник овласти кметовете на селата с нови правомощия

Кметът на Студена Красимир Христов също е редовен участник на месечните срещиТова стана на ежемесечната среща на селските кметове с общинския, проведена на 7 януари. Основно те ще бъдат включени в системата на контрол на всички общински дейности, които се извършват на тяхна територия. Понеже местните управници най-добре познават най-горещите точки, където се налага незабавна реакция, те трябва да имат право да взимат самостоятелни решения. Това касае редица направления като актуалното в момента снегопочистване, събирането на битови отпадъци, уличното осветление и всяка друга комунална дейност. Ако кмет констатира некачествено изпълнение, той ще има право на реакция.

До сега местните кметове бяха само асистенти, а в много случаи само наблюдатели на дейностите, които се извършват от името на общината. Така например, ако фирмата наета да подменя крушките на уличните стълбове дойде в селото да изварши такава работа, кметът на селото е длъжен да подпише протокол за свършената работа, независимо от качеството или цената.

Причините за даване на нови правомощия на селските кметове кметът на Перник Иван Иванов обобщи така:

Кметът на Перник Иван Иванов пред ТВ Кракра"Това са хората, които най-добре си познават населените места и те ще бъдат включени по отношение на контрола по тези дейности. Основно за сметосъбирането и сметоизвозването, по графиците, по качеството на почистване, по състоянието на съдовете за почистване. Те са първоизточника, където ше контролират тези процеси. Тъй като в дадено населено място, хората се оплакват на кмета - местният кмет, който е там. И когато се оплакват при него, тогава той [трябва - бел. ред.] да има възможността да взима сам решенията, когато, ако има такива - извършено некачествено сметосъбиране, сметоизвозване или други дейности."

На настоящата първа за годината месечна среща на кметовете най-коментираните теми разбираемо бяха свързани със снегопочистването, сметоизвозването и проходимостта на пътищата.

Кметът на Църква Румен Петров алармира за нередовно извозване на битовите отпадъци.

Кладнешкият кмет разпалено се изказва по проблема със заледените стръмни улици.Кметът на Кладница Васил Мирчев се оплака именно от непочистените от сняг и лед стръмни улици, типични за планинското село. Необходими са допълнителни средства за зимно поддържане.

След падането на снега, за кратко пътят до гробището в село Ярджиловци е бил недостъпен, но проблемът е отстранен своевременно.

"Стараем се пътните артерии, улиците до здравни и учебни заведения да бъдат почистени. Общината се опитва да осигури, доколкото ни позволяват възможностите, и средства за почистване на вътрешните улици", заяви кметът на Община Перник Иван Иванов. Той призна, че в момента има проблем със сметоизвозването в града:

"Покрай празниците се изхвърли доста боклук и попреляха кофите, но след празниците активно фирмата по отношение на сметоизвозването и почистването започна да работи. Става въпрос за тези боклуци, които са извън кофите, извън контейнерите за смет. Тука до една седмица ще бъдат почистени, ще бъде почистено всичко."

Кметът заяви също, че ще засили контрола по плащането на такса смет от юридически лица. Масова била практиката фирми да декларират и плащат за един контейнер, а в действителност да ползват пет или шест. Общината е твъдо решена да въведе ред и всеки да плаща това, което ползва реално. Освен, че ще се въведат солени глоби, ще бъде променена и много засилена работата на общинския инспекторат.

 

 

Снимки от събитието:

Кметовете на села имат много проблеми, по които да се изкажат

Кметовете на села имат много проблеми, по които да се изкажат

Кметовете на села имат много проблеми, по които да се изкажат

 

Източник: ТВ Кракра