Над 500 метра водопровод ще бъде подменен в Студена

Новите тръби ще бъдат положени на улица „Христо Ботев“ в населеното място. Стойността на ремонтните дейности е близо 368 000 лв. без ДДС.

Предвижда се изграждането на 54 броя сградни водопроводни отклонения с тротоарен спирателен кран за всяко от тях. Освен това ще бъдат поставени пет нови улични оттока и три отводнителни улея. Тяхното заустване ще се осъществи посредством две новопроектирани ревизионни шахти и чрез съществуващи ревизионни шахти по трасето на сегашната дъждовна канализация. Върху отводнителните улеи ще бъдат сложени стоманени решетки.

След като бъде изграден водопровода, улицата ще бъде асфлатирана.

mirogled.com