Грипна ваканция - продължава

Прекратяват се учебните занятия в училищата от област Перник от 08.02.2012 г. до 10.02.2012 г. включително.