Грипна ваканция

Със заповед на министъра на образованието, младежта и науката се прекратяват учебните занятия в училищата от област Перник от 03.02.2012 г. до 06.02.2012 г. включително.