Две избирателни секции

Две са избирателните скеции в Студена разполоени на първия етаж в училището. Много коли и граждани са пред училището и двора. Избирателният процес върви нормално. Поради бързане бе допуснат гражданин да гласува, при все че е в забранителен списък. Той е с постоянен адрес на регистрация и от 46 СИК бе накаран да попълни декларация, че няма да гласува на друго място.

В секцията имаше около 10тина застъпници и наблюдатели, както и граждани очакващи своя ред.

Студена е едно от най-големите села в общината.