Модерно спортно игрище

Сериозно инвестиционно намерение има спонсорът на ФК "Студена" Златин Дяков. Той заявява готовност върху 22 дка общинска земя да направи модерен спортен комплекс. Идеята е да има футболен терен, помощно игрище, плувен басейн, площадки за волейбол и баскетбол и съответната прилежаща инфраструктура. Избраният терен е в местността "Широко ливагье", там където преди време имаше горски разсадник. Проектът беше в бая напреднала фаза. Кметът на община Перник Росица Янакиева на едно съвещание даже разпореди на свои подчинени да готвят договор за публично-частно партньорство и спортният комплекс да отива към реализация. Уви! Засега плановете отпадат. Оказало се, че част от земеделските земи, попадащи в избрания терен, са раздадени на другоселци за оземляване, съобщи кметът Валери Спасов. Това била причината за отлагане на проекта поне докато се намери друг терен.

Намеренията на спонсорите се нуждаят от по-активна подкрепа от страна на администрацията, убедени са и местните управници.

 

Източник: http://ipernik.com/novini/7368.html