Петя Пепова Михайлова от с.Студена,конкурс във Военен клуб,София,2008г.