Разписание на маршрутна линия: Кралев дол-София/София-Кралев дол

 

                                КРАЛЕВ ДОЛ-СОФИЯ

                         05:30;06:30;08:00;09:00;10:30;
                         11:30;13:30;14:30;16:00;17:00;
                         18:30;19:30.

 

                                СОФИЯ-КРАЛЕВ ДОЛ

                         06:45;07:45;09:15;10:15;11:45;
                         12:45;14:45;15:45;17:15;18:15;
                         19:45;20:45.

Телефон: 
....................
Е-mail: