Няма желаещи да вземат хижата Кралев дол на концесия

хижатаНа 19.10.2009 г., съгласно публикуваното обявление за провеждане на процедура за предоставяне на концесия на хижа "Селимица", комисия назначена със заповед на Кмета на Община Перник в открито заседание отвори подадените оферти за участие, съобщиха от общината. Три фирми са подали оферти: “ЕЛ ГРУП С” ООД, “АЙДО - С” ООД и “ЛОРА 4” ЕООД.

За процедурата за предоставяне на концесия за хижа "Кралев дол" няма подадени оферти за участие.

Очаква се комисията да класира кандидатите и да избере концесионер.

“ЕЛ ГРУП С” ООД е фирмата приватилирала бившия текстилен завод Елена Георгиева и превърнала го в Бизнес комплекс Елена.

Основна дейност на “ЛОРА 4” ЕООД е търговия с мебели: http://www.lora4.hit.bg/

За третата фирма информация в търговските регистри в интернет не успяхме да намерим.

Не е ясно дали досегашният хижар се е кандидатирал за спечелването на хижата.