МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНА АВТОЛИНИЯ № 18

 

 

 

Разписание

от гр.Перник

от с.Студена

5.00

5.00

6.00

6.00

7.00

7.00

8.00

8.00

10.30

9.00

11.15

11.30

12.30

12.30

13.00

13.30

14.20

14.00

16.20

15.20

17.20

17.20

18.20

18.20

19.15

19.20

20.45

20.30

22.15

21.45

от гр.Перник

от с. Боснек

7.40

9.15

13.30

15.30

17.00

18.30

Забележка: Сряда,събота и неделя курсовете до с.Боснек се изпълняват и до с.Чуйпетлово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 актуализирано на 13.01.2011г.

 

=============================================================