МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНА АВТОЛИНИЯ № 18 Перник - с. Студена - с. Боснек - с. Чуйпетлово

                                    Н О В О  Р А З П И С А Н И Е

                      от гр.Перник                                     от с.Студена

                          5.00;                                                   5.00;
                          6.00;                                                   6.00;
                          7.00;                                                   7.00;
                        /8.00;/                                                   8.00;
                        10.30;                                                 /9.00;/
                        11.15;                                                11.30;
                        12.30;                                                12.30;
                       /13.30;/                                                13.30;
                        14.20;                                                /14.30;/
                        16.20;                                                15.20;
                       /17.20;/                                                17.00;
                        18.20;                                                /18.20;/
                        19.15;                                                19.00;
                        20.45;                                                20.30;
                        22.15;                                                21.45;

                                              
   Курсовете в - /8.00;13.30;17.20;/               Курсовете в - /9.00;14.30;18.20;/

    през с.Студена за с.Боснек               тръгва от с.Боснек през с.Студена                        

           
Забележка: Подчертаните курсове са през „Бучински път“,всички останали през „Албените“ .

                     За неспазване разписанието-отговаря превозвача.


актуализирано на 22.11.2010г.

===========================================================

              Старо разписание за сравнение с новото (после ще го махна)

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНА АВТОЛИНИЯ № 18
                 Перник - с. Студена - с. Боснек - с. Чуйпетлово

 
МАРШРУТ: Градска автостанция, Булгарплод, Шахтьор, Бели брег,
Пашов, Винпром, ЦОФ, Домостроителен комбинат, Мошино
,Детска градина, ДСК-"Изток", Метал, III поликлиника
,Банята, Бучински път, Пектин, Църква-център, Старо училище
,XVI-ОУ, Шипка, Детска градина, Кралевски път, Превалец,
Спирка по желание, Стадион,Военни блокове, Язовир Студена
,Помпена станция, с. Боснек, Лагера, с. Чуйпетлово

ЕДНОПОСОЧНА ДЪЛЖИНА:
Перник - с. Студена                          18 км
Перник - с. Студена  - с. Боснек        26 км
Перник-Студена-Боснек-Чуйпетлов    34 км
 
ВРЕМЕ ЗА ПЪТУВАНЕ:
Перник - с. Студена                         50 мин.
Перник - с. Студена - с. Боснек        75 мин.
Перник-Студена-Боснек-Чуйпетлво   90 мин.
БРОЙ КУРСОВЕ ДВУПОСОЧНО:          40 бр.
БРОЙ АВТОБУСИ НА ЛИНИЯТА:          4 бр./клас I или клас II/
БРОЙ РЕЗЕРВНИ АВТОБУСИ:              2 бр./клас I или клас II/

       РАЗПИСАНИЕ:    ЧАС      НА ТРЪГВАНЕ
             от Перник                                                 от с. Студена
5.00;6.00;7.00;8.00;9.30;10.30;                5.00;6.00;7.00;8.00;9.00;10.30;
11.15;12.30;13.00;14.10;15.15;                11.30;12.30;13.30;14.00;15.00;
16.10;17.00;18.00;19.00;20.30;                16.30;17.00;18.00;19.00;20.30; 22.15                                                      21.30

    от с. Боснек              от Перник
9.30; 15.15; 19.15       7.40; 13.30; 17.30
   от с. Чуйпетлово          от Перник
9.15; 15.00; 19.00       7.40; 13.30; 17.30
 
Забележка: Разписанието от Перник-Студена-Боснек-Чуйпетлово се
изпълнява само в сряда, събота, неделя и в празнични дни.
Курсът на 7.00 ч. от с. Студена се изпълнява от два автобуса-
единият минава по бул. "Юрий Гагарин,
а другият - по ул. "Бл. Гебрев".

Телефон: 
...........................
Е-mail: