Разписание на маршрутна линия: Студена - София/ София - Студена

                      СТУДЕНА-СОФИЯ
                                   
                     6:00;6:30;8:30;11:00;  
                    14:00;16:30;17:00;                             
                   
19:00                                 
                            
                                           
                      СОФИЯ-СТУДЕНА
                                    
                     7:15;7:45;9:45;12:15;
                    15:15;17:45;18:15;
                    20:15

 

  ново разписание - 15,05,2011г.