Кремирани човешки кости от 3 век откриха археолози в кариера край Студена

Големи глинени съдове, изпълнени с кремирани човешки кости откриха в общо 24 гроба при спасителното археологическо проучване на кариера в село Студена, съобщи ръководителят и археолог към Регионалния исторически музей Василка Паунова. От земните пластове в дълбоките скални изкопи екипът „Агрианика“ откри още и поменални съдове – керноси, бронзови монети, стъклени чаши, железни ножчета, бронзови брошки – фибули, халки и други железни предмети.
В продължение на 27 дни специалистите направиха проучване на античен некропол, простиращ се на площ от 500 кв.метра и разкопаха
каменна могила и околомогилни съоръжения от 3 век.
Спасителните разкопки са финансирани от австрийската фирма „Щрабаг“, която е получила концесия за разработване на поредната кариера в село Студена, писа „Градски вестник“. Според специалистите, проучили мястото, вече не съществува опастност да бъдат унищожени културни ценности в концесионната площ, тъй като е проверен всеки метър от нея. Настоящото проучване на некропола, реализирано с разбирането и подкрепата на концесионерите, е пример за добро сътрудничество в опазването на културно-историческото ни богатство, допълни Василка Паунова. Въпреки това, археолозите не одобряват продължаващото даване на концесии на територии в планината Голо бърдо за нови кариери. В нея има много голям брой археологически обекти, чието проучване би могло да стимулира развитието на културен туризъм в района, смятат музейните специалисти.
Част от откритите при разкопките глинени съдове са дадени за консервация и реставрация и до края на годината ще бъдат поставени в музейните зали.