Протести срещу кариерите

Младежката екоорганизация „Зелените тигри” и гражданският комитет „Да спасим село Студена”, с подкрепата на ПП „Зелена България” – Българските зелени, започнаха безсрочен протест срещу незаконния добив на инертни материали в землището на село Студена (Пернишко) и срещу договорите на фирмите-концесионери. Протестът започна в 12.00 часа на разклона от международен път Е79 към „Кариера Студена”. От екоорганизацията заявиха, че ако на 28 януари 2008 г. кариерите продължават да работят, а исканията им не са чути от отговорните институции, те ще бъдат принудени да затворят пътя към кариера "Студена" за неопределен срок. Точно в 12.00 часа пътят към кариерите до селото бе затворен от екозащитници и жители на Студена. Близо половин час камионите стояха блокирани. Това е единствената възможна мярка, която ще спре нарушаването на биологичното равновесие в района и ще ограничи заплахата за живота и здравето на хиляди българи, коментираха от ръководството на "Зелените тигри". Въздухът в околността е замърсен, хората се оплакват, че дишат син прах, боровата гора до селото е побеляла, а шумът превишава всякакви здравословни и законови норми. "И децата ни вече не искат да идват тук", оплакваха се живеещите в селото.
По време на протеста беше прочетено и разпространено Отворено писмо, в което се настоява за незабавно прекратяване работата на всички кариери на територията на село Студена; започване на процес на рекултивация на района; подвеждане под наказателна отговорност на фирмите нарушители, извършващи незаконна дейност в района; изплащане на обезщетения на пострадалите жители от селото; връщане на земите от района на кариерите на законните им собственици и възстановяване на античното селище от II век в района на Голо бърдо.
"Настояваме също и за незабавно включване на землището на с. Студена в "Натура 2000". Настояваме за спешна проверка на здравината и целостта на стената на язовир "Студена", както и за незабавен геоложки анализ, който да установи и констатира официално сеизмичната активност в района. В случай, че исканията ни не бъдат удовлетворени, ние, от младежко екодвижение „Зелените тигри”, ПП „Зелена България” – Българските Зелени и граждански инициативен комитет „Да спасим Студена” , ще продължим с протестните си действия, докато проблемът с кариерите не бъде решен.", се казва още в отвореното писмо.

На протеста днес присъстваха лидерът на "Зелените тигри" - Борис Касиков, председателят на ПП "Зелена България" - Българските зелени, десетки еколози и жители на Студена.

Източник: http://savethenature.eu