Голямата печалба...

Мъж се прибира в 4,30 през нощта, влиза в спалнята и започва да буди жена си.

- Остави ме...спи ми се...

Той:

- Ставай ... по-бързо, спечелих шестица от тотото!

Тя:

- Стига бе! Колко е часът? Къде ще ходим сега? Вече всичко е затворено - и кръчми и дискотеки...

- Какви кръчми, какви дискотеки? Ставай и си събирай багажа!