Тома Белев за проблемите на Витоша

Тома БелевВ интервю за интернет сайта  e-vestnik.bg Тома Белев, директор на Природен парк "Витоша", очертава основните перспективи и проблеми актуални за планината. Акцентите, които той посочва са свързани с туризма, застрояването, опазването на природата и водните ресурси на парка. Ето ги в резюме:

Витоша - вододайна зона

95% от питейната вода на Перник идва от Витоша, а на София само 5%, а все още ползвателите на питейни води, сред които са основните водни оператори “Софийска вода” и ВиК “Перник”, не са обявили санитарно-охранителите зони. Държавата е определила срок до 2010 те да оградят и защитят зоните, от които се черпи питейна вода.
Язовир СтуденаДо края на миналата година всички собственици на сгради и съоръжения в парка са били задължени да изградят собствени пречиствателни станции или да ограничат изпускането на отпадни води. Тепърва, обаче е започнато изграждането на няколко пречиствателни станции на туристическите комплекси “Тихия кът” и в района на “Селимица”. За сградите с малко потребление на вода е трябвало да бъдат построени непопивни ями, от които отпадната вода да се събира.

Застрояване. Урбанизация

Витоша се превръща почти в градски парк - в остров сред агломерацията София-Перник. От Ярема до Рударци и Кладница, от Север, Запад и Изток, почти изцяло паркът граничи с терени в регулация, а при Боснек и Ярлово в по-малка степен, но паркът също опира до регулирани имоти. Планът за управление на територията забранява строителството на територията на парка, въпреки че това правило често се нарушава.

(За урбанизацията на Витоша виж още:

Професори по урбанистика предлагат до средата на 21-ви век Южна Витоша да стане новият център на бъдещата мега столица

Сливане на град Перник със околните села в посока София - бел. ред.)

Туризъм

Почивни станцииХората са свикнали да ходят на Витоша, тъй като като защитена територия тя е много по-красива планина другите наоколо. За последните 10 години броят на туристите, посещаващи Витоша се е удвоил и В момента годишно посетителите са 3,5-4 милиона.

Всяка инвестиция в ски курорт е изгубена инвестиция, според Тома Белев. Продължителността на снежната покривка е само между 60 и 70 дни в годината. Държавите с развит ски туризъм имат курорти с по 1000 метра средна надморска височина повече от нашите. Освен това през последните 20 години снеговалежите през зимните месеци нито веднъж не са достигали средното си ниво за 100-годишен период.

За екстремните моторизирани спортове ще се определят маршрути само по горски пътища и местата за тях ще бъдат значително ограничени, защото са шумни и създават безпокойство у дивите животни. Извън тях е забранено да се използват ATV, планински мотоциклети (Enduro), Off-road машини. Алеите са предназначени само за пешеходен туризъм.

Природата

БилкиОсобено важно е да се запази връзката между Витоша и Рила през Верила и Плана, защото едрите хищници, които живеят на Витоша, няма как да съществуват самостоятелно. Това са основно мечки и вълци. От мечките на Витоша са изброени 12-14 екземпляра, знаесе къде обитават и се размножават.

Замърсяването се дължи основно на посетителите, които отиват на пикник и това е съсредоточено само в 4-5 зони достъпни за автомобили.

(Важно е да споменем, че от югозападната страна на Витоша такива места са обособилите се като къмпинг зони около реката край пътя над Кладница за Селимица, покрай Кладнешката река в посока към язовира след Делта Хил и самият язовир Студена. - бел. ред.)

Държавата отпуска нищожната сума от не по-вече от 160 000 лева годишно за всички мероприятия по грижите за природния парк. Много ценна подкрепа оказват спонсори и обществени организации. Сред тях са Уникредит Булбанк, ЧЕЗ, Канадското правителство, Горичка, софийските спелеоклубове както и много доброволци - над 1000 души на година.

Зялата статия прочетете като посетите източника по-долу.

Източник: e-vestnik.bg   Дата: 6 Февруари 2009