Къщата на Александър Томов в Студена пред конфискация!

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) наложи обезпечителни мерки по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу бившия шеф на "Кремиковци" и футболен клуб ЦСКА Александър Томов.

Общата стойност на обезпеченото имущество, към настоящия момент, е в размер на 827 956 лв., съобщи комисията.

"В резултат на извършената проверка на основание - получено уведомление от Софийска градска прокуратура за образуване на досъдебно производство и привличането на Томов в качеството на обвиняем, за извършено престъпление по чл.203, ал.1 вр. чл.201, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК (присвояване), КУИППД установи достатъчно данни за образуване на производство за установяване на имущество по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД. Престъплението, за което проверяваното лице е привлечено като обвиняем, попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.7 от Закона", се казва в решението на комисията.

Някогашният вицепремиер, депутат и лидер на няколко политически партии с различни имена е обвинен за длъжностно присвояване на 36 млн. лв и за документни престъпления, съобщи през януари т.г. зам.-градският прокурор Божидар Джамбазов

Досега далаверите на Томов се оценяваха "само" на 29 млн. лв.

За същите престъпления са обвинени и бившият изпълнителен директор на ЦСКА Александър Гарибов, директорът на фирма "Финметал" Божко Бонев и членът на УС на "Кремиковци" АД Иван Иванов.

От 10 до 20 години затвор е наказанието, което може да получи всеки от четиримата, ако се докаже вината му в съда.

Комисиятата "КТушлев" е констатирала, че установеният законен източник на доходи на Томов и съпругата му, не е достатъчен, за да придобият имуществото, с което разполагат.

Следователно, решава комисията "Кушлев", "може да бъде направено обосновано предположение, че Александър Томов е придобил имущество на значителна стойност, за което се предполага, че е свързано с престъпната му дейност".

Икономическият анализ показал, че има съществена разлика между приходите и разходите на Александър Томов. Разходите надвишават с 4 942 минимални работни заплати доходите му.

За да бъдат защитени интересите на държавата, комисията налага наложени следните обезпечителни мерки:

Възбрана върху недвижим имот – жилищна сграда на два етажа в с. Студена, с обща площ 360 кв.м.; с басейн в имота, на който покривната конструкция и инсталациите заемат 90 кв.м.;

- Възбрана върху апартамент в София, със застроена площ 153 кв.м., ведно с подземен гараж – с площ от 20 кв.м. и избено помещение с площ от 10 кв.м.;

- Запор на дружествените дялове на Томов, в капитала на „Интернешънъл метал форуърдинг” ЕООД;

- Запор на 270 акции (притежавани от Томов), от капитала на “Булинвест груп – АД” АД;

- Запор на 9 банкови сметки, открити в лицензираните банки в България, с титуляр Александър Томов.

Съгласно изискванията на закона, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност ще внесе искова молба в съда за отнемане в полза на държавата на имуществото на Александър Томов, след влизане в сила на присъда за извършени престъпления от НК, които попадат в предметния обхват на чл.3, ал.1 от Закона, се казва в заключение в съобщението на комисията.

Източник :www.vesti.bg