Перник ще се "слее" в общ град с Кладница, Рударци, Драгичево и Студена

В интервю, публикувано на уебсайта на общината, кметът Росица Янакиева заяви плановете според новия градоустройствен план град Перник да се слее с близките населени места в посока към София. Тя заяви следното:

"Убедена съм, че Перник трябва да се развива като модерен индустриален град и паралелно с това да бъде онова населено място, което се намира най-близо до София и където хората ще могат да живеят спокойно. Затова една от целите, които си поставям разработването на нов общоустройствен план, който да даде шанс за обединяване на Перник с най-близките населени места каквито са Дивотино, Люлин, Бучино, Драгичево, Рударци, Кладница, Студена, за изграждане на общ ареал с включването на нови територии в регулация. Тези територии ще дадат възможност за жилищно строителство и за изграждането на нови икономически зони, най-вече в прилежащите терени до автомагистралите "Люлин" и "Струма" и по главния път в направлението Кюстендил-Гюешево.

Тази идея не е нова и в съобщеното от г-жа Янакиева се прокрадва реализацията на идеи, които са зародени още през 60-те и 70-те години на миналия век.  През Август 2006 г. Арх. Любомир Панчев предложи от страниците на вестник "Дума" градоустройството на София да се изтегли на юг към застрояване на Витоша и движение в посока към Рила. Според тази идея Кладница ще е в центъра на голям екологичен мегаполис, а не просто предградие на столицата и Перник, както се очертава към днешна дата.

От друга страна, пак по думите на г-жа Янакиева, се предвижда развитие на Рударци като курортно селище и превръщане на Кладница и Боснек в изходни пунктове за туризъм. Като туристически средища са очертани хижа „Селимица“ и с. Чуйпетлово. Районът претендира да се превърне в обект за масов отдих на живеещите в Перник и в София. Това тя заяви през септеммри миналата година, когато се отпуснаха пари за нов градоустройствен план на Перник. 

Двете идеи за Урбанизиране на Югозападна Витоша и запазване на туристическия облик на Кладница и Рударци са изключително важни за развитието на района. От една страна Жилищното и вирното строителство в района ще нарасне, вероятно в пъти, от друга страна трябва да се развиват и всички предпоставки за пълноценен туризъм. Такава например е настойщата липса на достатъчна леглова база и туристически атракциони, които следва бързо  в следващите 3-4 години да бъдат изградени, за да се отговори на нарастването на търсенето на туристически услуги в района.

От гледна точка на инвестициите в имоти, безспорно е, че при такива новини следва да се очаква активизиране на покупките на земеделски земи в района на Кладница, Рударци, Драгичево и Студена. Те ще са превлекателна инвестиция, тъй като предстоящото им вкарване в регулация ще повиши цените им поне двукратно. Към момента средните цени на земеделска земя в Кладница и Рударци вървят между 15 и 30 евро на квадратен метър. След въвеждането на новия градоустройствен план цените вероятно ще надскочат границата от 50 евро на квадратен метър.

http://www.pernik.bg/

http://www.dragichevo.com/