Нека помогнем!

Ивета Ивайлова Кирилова на 13 г. от с. Студена се нуждае от оперативно лечение на единствено зрящо ляво око в Италия. Момичето е с отлепване на ретината. Клиниката в гр. Анкона разполага с необходимата медицинска апаратура за осъществяване на тази операция. Всеки момент се очаква определянето на дата
за нея.
На семейството спешно е необходима материална подкрепа.

Нека помогнем!

Можете да помогнете като преведете сума по сметката за набиране на средства за лечението на Ивета Ивайлова Кирилова в Обединена Българска Банка BG56UBBS80021030230430 SWIFT: UBBSBGSF