Църквата

Изграждането на храма "Св.Архангел Михаил" е започнато през 1837 година и е завършен през 1846 година. Той е осветен от гръцкия владика Матей Самоковски. Замисленият проект е бил с външни кубета, но турският окръжен управител забранил "за да не дразнят иноверците". Затова църквата е уникална с 3 вътрешни купола, разположени в наоса на Светата Троица и в страничните сводести тавани по цялата дължина над балкона. Първоначално започнатата църква е паднала, тъй като определеното за изграждането й място е било мочурливо. За да бъдат по-здрави основите и да се избегне пълзящата влага са били побити дъбови колове, които имат трайност над 400 години. Църквата е иконописана през 1869 година от учителя в местното студенско училище Константин Антикарев, който е родом от Самоков и е възпитаник на Зографската школа. На пода има поставена каменна плоча с двуглав орел и надпис 1880 година. Царските двери са изработени от Янкул, който е син на посечения от Сакъли бей, поп Стойко. Сред стенописите се откроява образът на българската светица Света Петка. Отвън по вратата и по стените има вградени каменни плочи с християнски символи.
Според народните вярвания и представи на българите Архангел Михаил е ангелът, който се спуска при умиращия и с нож вади душата му. В предсмъртния час на човека, Архангелът долита от небесата, за да вземе със себе си душата на покойника. Той я отвежда в отвъдния свят, където заедно със своя събрат Св. Петър я отправя в райската градина или при врящия казан в пъкъла, в зависимост от това дали е праведна или греховна.
На Архангеловден българите колят курбан в чест на светеца-покровител на мъртвите. Обикновено се жертва мъжко - овен или шиле.

В Студена празникът се почита откакто църквата е построена. На този ден млади и стари с цветя и обредни хлябове почитат паметта на Архангел Михаил. Смята се, че ако на този ден времето е ясно и падне слана, зимата ще е добра.

Това e снимкa на  църквата в с. Студена, която преди около 6 години беше основно ремонтирана. Намира се близо до площада на селото в центъра.

AttachmentРазмер
DSC02122.jpg593.06 KB
DSC02120.jpg571.13 KB
DSC02123.jpg581.28 KB