СЕЦ или Слънчева електрическа централа край Студена??

След модерния комплексен парк Shell/McDonalds Студена вероятно ще се сдобие и със СЕЦ (Слънчева/Соларна Електрическа Централа) и още по-любопитното е, че модерния комплексен парк се появи за около 3 месеца, а соларния парк ... и той, но за 90 дни.

Готовност да изгради за 90 дни първия си соларен парк в района на Перник заявява фирма. Това е "Енергони" АД - компания на гръцки предприемачи с проекти, насочени изцяло към изграждането на енергийни мощности, ползващи възобновяеми източници като слънце и вятър.

Единственото условие за стартиране на проекта беше дружеството да качи акциите си на борсата. Пречка за това беше наложена от Комисията за финансов надзор (КФН) принудителна административна мярка спрямо Българската фондова борса (БФБ) да не допуска до търговия на организираните от нея пазари финансови инструменти с емитент „Енергони" АД.

В началото на юни КФН премахна тази пречка, като разреши "Енергони" да се превърне в борсов гигант с капитал от 547 млн. лв., зад който стои единствено съмнително оценен патент. С доста противоречиво решение регулаторът отмени принудителната мярка спрямо Българската фондова борса, с която спря търговията с акциите на дружеството. Това става в деня, когато бяха обнародвани промените в Закона за КФН, с който трябва да бъде сменено ръководството на органа.

Сред членове на КФН лобират акционери на дружеството. Един от акционерите чрез "Маккап холдинг" е Максим Димов - бивш депутат от ДПС, финансов консултант на НДСВ и с общи бизнес интереси в миналото с фигури от БСП. Именно това са трите партии, договорили сегашния състав на КФН в края на съвместното си управление.
Разрешението БФБ да допусне книжата на „Енергони" за търговия е издал членът на комисията Кирил Желев в момент, когато замества зам.-председателя и ръководителя на инвестиционното й звено Ралица Агайн.

В Търговския регистър "Енергони" АД е вписан с капитал в размер на 547 563 000 лв., разпределен в същия брой акции с номинал 1 лв. При учредяване на дружеството през 2008 година капиталът е в размер на 50 хил. лв., като в последствие е увеличен на 250 хил. лв. В неконсолидирания отчет на дружеството за миналата година са отразени нула лева приходи от дейността и нетна загуба в размер на 73 хил. лв.

Умопомрачителното увеличение на капитала на „Енергони" от 250 хил. лв на 547 млн. лв става след сливане с две други компании - "Роял ресортс" и дъщерната й "Роял инвестмънт". И двете не извършват почти никаква дейност, а единствените им активи са патент за "метод за изграждане на вятърна електроцентрала"... който е оценен първоначално на 9 млн. лв. (2006 г.), после е преоценен на 80 млн. лв., а преди броени месеци е преоценен отново - този път на 547 млн. лв. В ръководството на вливащото се дружество "Роял ресортс" са някои от създателите на бившия приватизационен фонд "Северкооп Гъмза", бившият депутат от ДПС и впоследствие финансист на НДСВ Максим Димов, чийто инвестиционен посредник "Маккап" обслужва борсови сделки на бизнесмена Васил Божков, както и Емил Кало, който беше съветник на бившия министър на вътрешните работи Румен Петков и бивш кандидат за евродепутат от "Коалиция за България".

Скъпоценният патент N64239, представляващ "метод за изграждане на вятърна електроцентрала" се различава от традиционния по това, че предвижда строежа на генератори в планината, а не в равнинни условия. В последната си оценка за патента от юли 2009 г. наетите от инвеститора вещи лица сочат като предимства на изобретението факта, че не се наблюдава отрицателно влияние върху екологията и сигурността, не се налага изграждане на метеорологични обсерватории, тъй като "такива съществуват навсякъде във високопланинските райони", и не се допуска отнемането на обработваеми и пасищни селскостопански площи. Само преди три години очакваните приходи от изобретението са 5-10 млн. евро на година. Сега експертите изчисляват, че приходите от дейност ще нараснат от 626.8 млн. евро през 2010 г. до 762 млн. евро през 2021 г. на базата на "изготвения от молителя бизнес план за използване на изобретението". В него се казва, че общата мощност на инсталацията ще е 2271 МВтч.

Източник: http://ipernik.com/novini/10285.html

ето и как завършва публикацията:

Преди две години други гръцки инвеститори бяха готови да правят соларен парк край Перник, но никой още не е канен за рязане на лентата.

Дали това не е поредния балон, ще поживеем и ще видим.