Кога е събора в Студена?

Кога е събора в Студена? Спасов ден ли е ... кога се пада точно?