Кметствата в селата ще отделят средства за спорта

 

Общинските съветници в Перник уважиха молбата на кметовете на населени места да се заделят пари за спорта в селата. 

В докладна записка още от февруари кметът на Студена Валери Спасов и колегата му от Църква Румен Петров припомнят, че в малките населени места спортът и в частност футболът, се възраждат. Активно работят не само мъжки, но и детски отбори. Годишната издръжка на един селски футболен отбор излизала около 7000 лева. Досега тя е била поемана от спонсори, милеещи за спорта в родните си места. Заради тежката икономическа и финансова криза обаче това вече не е по силите им.

За да продължи да е жив спорта в селата, да оцелеят отборите и да се гарантира смислено оползотворяване на свободното време на децата, кметовете поискаха от Общинския съвет да им бъде разрешено в рамките на бюджет 2010 да отделят известни суми, според възможностите на едно или друго кметство, за да може спортът поне частично бъде финансиран.

Кметът на Община Перник Росица Янакиева заяви, че не възразява да се отделят средства за спорта. Кметовете на селата и кметствата сами ще преценяват колко могат да отделят за тази цел.

 

 

Източник: http://ipernik.com/novini/9348.html