Народно читалище Светлина село Студена

Спечелен проект

 

МК ОБЯВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСНАТА СЕСИЯ ПО ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ” 2012

Триста петдесет и три са одобрените проекти в конкурсната сесия. В област Перник ще бъдат финансирани проектите на РБ "Светослав Минков" и шест читалища:

  • НЧ "Пробуда-1937", с. Кладница, Община Перник
  • НЧ "Люлински изгрев-1903", с. Големо Бучино, Община Перник
  • НЧ "Светлина-1919", с. Студена, Община Перник
  • НЧ "П.К. Яворов-1926", с. Мещица, Община Перник
  • НЧ "Напредък-1895", гр. Радомир
  • НЧ "Христо Ботев-1928", гр. Радомир