Народно читалище Светлина село Студена

Събор на Свети Архангел Михаил с.Студена обл Перник

Свети  Архангел Михаил  е  най-силният сред  ангелите. Символизира  тържеството  на доброто, светлината и справедливостта.       Според  православната  църква Свети Михаил  е един от седемте  първенстващи   ангели, стоящи винаги пред престола на Господ.

Той е най-силният ангел, представя  Божието слово.