Народно читалище Светлина село Студена

Прекрасно представяне!

Прекрасните певици Петя Пепова и Милана Йорданова представиха достойно читалище Светлина 1919 г.с.Студена на прегледа на художествената самодейност "Витошки напеви" с.Кладница.
Гордеем се с тях и им желаем много здраве и творчески успехи!
Браво момичета!!!