Народно читалище Светлина село Студена

"Информирани и здрави" в с. Студена, общ. Перник

 

Какво представляват наркотиците, как да се предпазват от тях и как да разпознават симптомите на зависимостта, това беше същността на беседата, проведена в библиотеката на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СВЕТЛИНА 1919Г. -  с.Студена, адресирана към учениците от местното училище. В подготовката на дискусията взеха участие учители от ОУ "Васил Левски", младите специалисти от Центъра за обществена подкрепа гр. Перник и читалищните работници.  Децата бяха впечатлени и взеха дейно участие в разискванията по темата " Превенция на зависимостта от наркотични вещества". Тя е част от кампанията "Информирани и здрави".