Блогове

Исторически паметници на културата в с.Студена

Църквата „Св. Георги” (от 14-сети век)
Църквата „Св. Архангел МИхаил” (строена преди повече от 150 г.)
Параклисите „Св. Илия”, „Св. Никола”, Св. Петка”, „Св. Троица”, „Св. Спас”
В непосредставена близост до кариерите се намира антично селище с над 28 некропола от 2-ри век

География

Село Студена се намира в планински район на 25 км. от София и на 15 км. от центъра на Перник. Разположено е в надлъжна долина (запад – изток), заградена от южните предхълмия на Витоша и от източните на Голо бърдо.

"Витошко- Студена"

Държавна дивечовъдна станция “Витошко-Студена” е обособена 1967 година и се намира на 30 км югозападно от гр. София. Разположена е по югозападните склонове на Витоша с обща площ 19 850 ха и попада изцяло в границите на Природен парк Витоша.
Разпространи съдържание