ОУ "Васил Левски" - Извънкласни дейности по направления

Хуманитарни

Провеждане на Седмица на детската книга съвместно с читалище "Светлина"-    м.ІІІ.2010 г.

Провеждане на училищна олимпиада по БЕЛ - м.ІІІ. 2010 г.

Провеждане на Празник на буквите - м.ІІІ. 2010 г.

Провеждане на годишни класни тържества с учениците от І - ІV клас - м. V. 2010 г.

Литературен конкурс "Пътят към свободата" - ІІ. 2010 г.

Художествено - естетически

Организиране на тематични изложби:

- в началото на годината:"Спомени от лятото"

- Коледа

- Св. Валентин

- Баба  Марта

- Великден - благотворителна изложба

- Космос

- Приложна пластика

Пролетен бал - ІІІ. 2009 г.

Отбелязване на 1 ноември - Ден на народните будители - ХІ. 2009 г.

Викторина - "Познавам ли моето училище?" - ІІ. 2010 г.

Патронен празник на училището - ІІ.2010 г.

Честване на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост / 165 години ОУ "Васил Левски" с. Студена

Природо - математически

Конкурс за компютърна графика и рисунка ХІ. 2009 г.

Училищна олимпиада по математика - ІІІ. 2010 г.

Спортно - туристически

Организиране и провеждане на спортни празници

Участие на младежкия противопожарен отряд "Млад огнеборец" в общинското състезание

Участие на отбора по Действия при бедствия и аварии в областното състезание

Провеждане на екскурзии с учебна цел

Гражданско образование

Реализиране на гражданско възпитание чрез часа на класа и учебното съдържание по учебни предмети, включващи разглеждането на актуални теми

Организиране и участие в традиционни български празници