В Студена се извършва подмяна на част от настилката на главния път

Става въпрос за стария паваж, който е в трагично състояние и през зимата прави невъзможно изпълняването на превозваческите курсове, които обслужват жителите на селото. По линия на Министерство на регионалното развитие и благоустройството Община Перник предоставя 175 000 лв. Кметът Красимир Христов разказа, че това е общ проект, който касае Студена, Кралев дол, Църква и Драгичево. Друг нерешен проблем е, че броят на постоянните жители е недостатъчен за кандидатстване по европейските програми. Официално жителите на Студена са 1820, а мерките по програмата за развитие на селските райони са предназначени за населени места с 2000 до 10 000 жители. В Студена реално живеят много повече хора, но те не са променили адресната си регистрация. Кметът очаква те да проявят съпричастност и местен патриотизъм, и да решат формално този въпрос.

източник:krakra.tv