Търг с тайно наддаване ще реши коя от две фирми мераклии ще вземе под наем опустялото 168-годишно училище в село Студена

„А.П.Ж. Едюкейшън тръст България” ООД и сдружение с нестопанска цел „Глобал Едюкейшън Сървисис” искат двуетажната монолитна постройка на най-старото светско учебно заведение в региона. Както реши преди няколко месеца ОбС, предназначението на сградата не се променя и двете организации ще я използват за образователни дейности. Те се ангажират с ремонтни дейности за собствена сметка, за да се запази сградата и да се съхрани културното наследство в региона.

ОбС определи началната тръжна цена на 2,28 лв. на квадратен метър. Разгънатата застроена площ на школската постройка е 790 кв. метра, което значи, че по тази цена наемът ще бъде по 1801,20 лв. на месец. Със спечелилата организация ще бъде сключен договор за наем за срок от 5 години. Със сигурност победител ще бъде тази фирма, която даде по-висока цена.

 

източник:вестник Вяра