Рехабилитация на язовирната стена

До края на март 2012г, трябва да бъде сключен договор за рехабилитация на язовир Студена. Две чуждестранни фирми от Германия и Италия са проявили интерс към проекта, кой ще бъде с пари от Световната банка.

Язовирната стена е пусната в експлоатация през 1953г и от тогава не е реконструирана основно. Въпреки това от ВиК увериха, че на всеки три години се прави обстоен преглед, и според последния доклад няма опасност от аварии.

Подробности на http://news.pernik24.bg/329709.html