Прекъсвания на тока от 13 до 15 август

На 13.08.2012 г. /9.00-16.00 ч/ - с. Студена
На 14.08.2012 г. /9.00-16.00 ч/ - с. Студена
На 15.08.2012 г. /9.00-16:00 ч/ - с. Студена

Източник: ЧЕЗ