Орехови дървета са засадени под язовир Студена

Над 22 декара общинска земеделска земя в землището на пернишкото село Студена може и да има Орехова гора. Очевидци разказват, че начинанието вече е отпочнато. Ако намерението успее и получи одобрението като проект в мярка 121 за подпомагане на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони, целият терен, който Зоя Крумова ползва под наем ще има от ценните овошки.

На извънредна сесия вчера с една единствена точка в дневния ред ОбС в Перник удължи на 10 години срока на договор за наем на тези земеделски имоти в Студена и така оказа подкрепа на проекта. Удълженият срок на наема ще позволи на наемателката Зоя Крумова да кандидатства по Програмата в посочената мярка навреме, защото крайният срок скоро изтича.

Съветниците уважиха искането й за срока, но в гласуваното от тях решение изрично бе записано, че след изтичането му, наемателят няма да предявява никакви претенции за направените от него подобрения върху имота и ще декларира, че няма да отглежда ГМО върху земята. Увеличен двойно бе и наемът, който ползвателката ще плаща. Ако след втората година не се прихванат 80% от засадените фиданки, договорът за наем ще бъде прекратен. Вероятно този запис в решението на ОбС се отнася и за случая, ако проектът не получи зелена светлина.

Срещу предложеното решение нямаше гласове „против", но някои от съветниците гласуваха с въздържал се. Някои имаха принципни съображения , че няма търг за тази земя и това им изглежда съмнително. Според други пък не се постъпва еднакво с всички, които са отправили подобни искания към общината, но конкретни примери липсваха.

Източник: Градски вестник